Pótdíjazás

Pótdíjkiszabás

Közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény:

15/C. § (1) Ha a jármű díjfizetési kötelezettség alá eső várakozási területen díjfizetés nélkül várakozik, vagy a kifizetett várakozási időt egy óránál rövidebb időre történt fizetés esetén 5 perccel, egy órára vagy annál hosszabb időre történt fizetés esetén legalább 15 perccel túllépi, várakozási esetenként egy órai várakozási díjat, továbbá pótdíjat kell fizetni.

(2) A pótdíj összege a pótdíj kiszabásának napját követő 15 napon belüli befizetés esetén az adott napon belül díjköteles időszakra és további két órai várakozásra számított várakozási díj, 15 napon túli befizetés esetén az egy órai várakozási díj negyvenszerese. E bekezdés alkalmazása során befizetésnek minősül a fizetési művelet elindítása is. A pótdíj kiszabásáról szóló értesítést a jármű szélvédőlapátján, vagy a járművön egyéb jól látható helyen kell elhelyezni.

Amennyiben az ellenőrzés során:

  • a várakozó gépjármű első szélvédője mögött nem látható érvényes parkolójegy vagy nem állapítható meg a parkolójegy érvényessége, vagy
  • amennyiben a gépjármű nem rendelkezik érvényes várakozási hozzájárulással vagy kedvezménnyel, illetve
  • amennyiben a gépjármú használója mobiltelefonnal sem egyenlítette ki a parkolási díjat, úgy Társaságunk parkolási ellenőrei pótkiszabási eljárást folytatnak le a gépjármű tekintetében, melynek során pótdíjkiszabásról szóló értesítést helyeznek el a gépjárművön.

A pótdíj befizetése

 A kiszabott várakozási és pótdíj rendezhető a helyszínen kapott készpénz-átutalási megbízással, belföldi postautalvánnyal, ügyfélszolgálatunk pénztáránál vagy banki átutalással. A közlemény rovatba kérjük feltüntetni a befizető azonosítót és a gépjármű rendszámát.

A befizetendő összegek:

  • 15 napon belüli befizetés esetén az adott várakozási övezet óradíjának 13-szorosa
  • 15 napon túli befizetés esetén az adott várakozási övezet óradíjának 41-szerese.

A kiszabott várakozási és pótdíj fentiek szerinti befizetésének elmulasztása esetén Társaságunk jelentős többletköltségekkel járó fizetési felszólításban, illetve végső soron jogi eljárásban érvényesíti követelését az üzembentartóval szemben.

 A közterületi parkolóhelyeket üzemeltető önkormányzatoknak joguk van a közterület használatáért díjat és pótdíjat szedni, amelyet a parkolóhelyet igénybe vevő autósnak meg kell fizetnie.

A pótdíj összegének számítási módját jogszabály rendeli el, mértéke sohasem a parkolás üzemeltető vagy a parkolási ellenőr döntésén múlik.

A pótdíj összege a pótdíj kiszabásának napját követő 15 napon belüli befizetés esetén az adott napon belül díjköteles időszakra (8:00-20:00 vagy 8:00-18:00 óráig) és további kétórai várakozásra számított várakozási díj, 15 napon túli befizetés esetén az egy órai várakozási díj negyvenszerese.

Példák a pótdíj kiszámítására:

15 napon belül fizetendő összeg

Óradíj

Díjköteles időszak

Egy órai várakozási díj

Pótdíj

350 Ft

10 óra

350 Ft            

350 Ft+10 x 350 Ft+2 x 350 Ft = 4550 Ft

440 Ft

12 óra

440 Ft            

440 Ft+12 x 440 Ft+2 x 440 Ft = 6600 Ft

15 napon túl fizetendő összeg

Óradíj

Díjköteles időszak

Egy órai várakozási díj

Pótdíj

350 Ft            

 

350 Ft            

350 Ft + 40 x 350 Ft = 14350 Ft

440 Ft 

440 Ft

440 Ft + 40 x 440 Ft =18040 Ft

Ha banki utalással fizeti meg a pótdíjat, akkor kérjük, a közlemény rovatban adja meg az autó rendszámát és a csekken olvasható befizető azonosítót.

SimplePay-en keresztüli fizetéshez regisztráljon itt.

A pótdíjazással szembeni panaszával kapcsolatosan az elutasításról minden esetben, elfogadásáról csak az Ön kifejezett kérésére tájékoztatjuk.

Felhívjuk a figyelmét, hogy panaszának a határidők tekintetében NINCS HALASZTÓ hatálya!

Ha Ön az ellenőrzés időpontjában érvényes parkolójeggyel rendelkezett és a parkolójegy érvényességének kezdő időpontja és az ellenőrzés között nem telt el 10 percnél, vagy a MOBIL díjfizetés, és az ellenőrzés között 5 percnél hosszabb idő, vagy a mozgásában korlátozott személy eredeti igazolványát az első szélvédő mögött elhelyezte ugyan, de annak előlapja nem volt teljesen látható, akkor ügyfélszolgálati irodánkban az eredeti parkolójegy, a MOBIL parkolás igazolása, az eredeti mozgáskorlátozott személy parkolási igazolványa bemutatható.  Amennyiben a bemutatott parkolójegy, MOBIL parkolás, mozgáskorlátozott igazolvány a fentieknek megfelel, akkor a pótdíjat töröljük. Lejárt jegy esetében történt pótdíjazáskor a lejárt jegy érvényességének végétől kezdődik a türelmi idő. Lejárt jegy esetében, a rendszámra megváltott és lejárt, jegy, vagy MOBIL parkolás lejáratának idejétől számít a türelmi idő.

Érvényes a parkolás akkor is, ha a gépjármű két szomszédos kerületi önkormányzatot határoló úton, vagy téren, valamint ezeket keresztező úttól számított első útkereszteződésig várakozik és a szomszédos, de azonos díjövezetben parkolójegyet váltott, vagy MOBIL parkolást indított.

Ha a pótdíjfizetési kötelezettségének önkéntesen nem tesz eleget, követelésünket jogi úton érvényesítjük, amelynek járulékos költségei is Önt terhelik.

Az érvényes parkolójegyet, illetve a mobilparkolást visszaigazoló SMS-t vagy a hívás adatait, kérjük mielőbb bemutatni szíveskedjék az ügyfélszolgálati irodánkon

EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt.

Cím: 1071 Budapest, Damjanich utca 12.

Cégjegyzékszám: 01-10-043258

 

Ingatlangazdálkodás

Személyes ügyfélszolgálat: 1072 Budapest, Klauzál tér 11. (Klauzál téri piac, galéria)
Levelezési cím: 1400 Budapest, 7. posta, Pf. 67.

Ügyfélszolgálatok elérhetőségei

Műszaki Hibabejelentés

Személyes ügyfélszolgálat: 1072 Budapest, Klauzál tér 11. (Klauzál téri piac, galéria)
Levelezési cím: 1400 Budapest, 7. posta, Pf. 67.

Minden jog fenntartva - EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt. © 2021.

Site by : SoulArt Media